Podrobnosti o škole ZŠ Na vlně


Typ: Soukromá
Základní škola s oběma stupni
Web: www.zsnavlne.cz
Adresa: Do Lipan 62, 103 00 Praha-Kolovraty, Česko

Profil: Zřizovatel: Vzdělávací spolek sOOva, Praha-Kolovraty

Pedagogická orientace: waldorf!jenský plán!lesní škola!intutivní pedagogika
Kapacita školy: 96
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: 5300
Poznámka ke školnému: Ve šk. roce 2020/21 by školné nemělo překročit 3000,-/měs.
Členění žáků do skupin: Skupiny 15-16 dětí v trojročí (1.-3. ročník, 4.-6. r., 7.-9. r.)
Počet tříd nebo výukových skupin: 6
Založena v roce: 2018
Škola hledá nebo poptává: Děti :) a rodiče, kteří preferují vzdělávání svých dětí projektově, ve smíšené skupině, v menším počtu, venku, s prolínáním předmětů v jednom tématu, se slovním hodnocením, s ochotou zapojit se do života školy a vytvořit si s ní vztah na základě důvěry.
Další poznámky: Aktuálně přijímáme děti do 1. a 2. ročníku.
Aktuálnost informací: 2019-05-26