Podrobnosti o škole ZŠ Stross, m.p.v. Letohradská 1, třídy s intuitivním programem


Typ: Státní
Základní škola s oběma stupni
Web: www.letohradska.cz
Adresa: Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, místo poskytovaného vzdělávání (m.p.v.) Letohradská 1, 170 00 Praha 7

Profil: V roce 2013 vznikla díky úsilí rodičů zajímajících se o waldorfskou pedagogiku první třída při ZŠ STROSS s waldorfskými prvky v budově v Letohradské ulici. Každým rokem se pak otevírá vždy další nová první třída. Základem intuitivní pedagogiky je být stále otevřený a dovolit si mít a prožívat své emoce. Je kladen důraz jak na práci s jednotlivcem, tak na propojování celé skupiny. Sociální aspekt je podporován vytvářením vztahů na úrovni komunity. Výuka probíhá zpravidla ve čtyř-týdenních epochách, které jsou doplněny cvičnými hodinami matematiky a českého jazyka a pravidelnými hodinami hudby, eurytmie a cizích jazyků. Dostatek prostoru je věnováno také výuce umění a řemesel. Jeden den v týdnu pak žáci tráví na vrchu Řivnáč u Roztok, čímž podporujeme aktivní sepětí dětí s přírodou. Děti ve třídách intuitivního programu nejsou známkovány, vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě individuálního slovního hodnocení. Samotné žáky mezi sebou nesrovnáváme, nedělíme je na dobré a špatné. Důraz je kladen na spolupráci, nikoliv na soutěživost. Třídy intuitivního programu jsou součástí státní ZŠ STROSS na Praze 7, v místě poskytovaného vzdělávání Letohradská 1. Intuitivní třídy, jak už bylo shora řečeno, vznikly díky aktivitě rodičů, kteří i nadále tyto třídy velmi aktivně podporují a nenahraditelně spoluutvářejí jejich komunitní charakter. Rodiče žáků intuitivního programu jsou rovněž členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha, z.s., který se stará o dodatečnou materiální, vzdělávací, personální či mentorskou podporu těchto tříd. Každým rokem pak noví členové spolku rekonstruují prostory pro budoucí první třídu, čímž připravují nejem příjemné domácí prostředí pro své děti, ale současně přispívají k celkové proměně budovy v Letohradské ulici na příjemnou a v určitém smyslu také jedinečnou školu. Rodiče se svou prací významně podílejí také na dalších školních a komunitních akcích, jako pořádání jarmarků, lyžáků, projektových týdnů apod. To vše za účasti mnohdy celých rodin.

Pedagogická orientace: waldorf!intutivní pedagogika
Počet dětí a studentů: 6 tříd, cca 114 dětí / 120
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 96 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 18 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: 0,- (jedná se o státní školu)
Poznámka ke školnému: Rodiče žáků intuitivního programu podporují tuto inovativní "větev" vzdělávání při ZŠ Stross svojí účastí na akcích školy (jarmarky, lyžáky, školy v přírodě, atd.), svojí prací při zvelebování prostor školy nebo přípravě pomůcek do výuky a svojím členstvím ve spolku rodičů (členský příspěvek cca 2500,-/měsíčně), který mimo jiné také finančně podporuje třídy intuitivního programu zajištěním externích pracovníků, podporou vzdělávání interních pracovníků apod.
Členění žáků do skupin: rozdělené podle věku do tříd
Počet tříd nebo výukových skupin: 6
Školní družina: Družina u nás funguje od 7:30 do 9:00 a pak po skončení vyučování až do 17:00. Platí se za ni poplatek 200,-/měsíčně na účet ZŠ Stross.
Založena v roce: 2013
Škola hledá nebo poptává: Učitele se zájmem o waldorskou a intuitivní pedagogiku, lidi, co mají rádi děti, jsou otevřeni novým směrů, zodpovědní a pracovití.
Aktuálnost informací: 2019-05-04