Podrobnosti o škole ZŠ Hůrka


Typ: Soukromá
Web: www.zshurka.cz
Adresa: Vocelova 394, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

Profil: Jsme škola, která nabízí dětem možnost objevovat a poznávat svět v souvislostech, v přirozeném a respektujícím prostředí, bez drilu a strachu. Naše koncepce vzniká spojením několika inovativních, zároveň však v praxi již osvědčených způsobů výuky a pedagogických směrů. Využíváme možností častého pobytu venku, prvky montessori pedagogiky, metodu prof. Hejného pro výuku matematiky a to vše ve spojení s konceptem kritického myšlení, prvky daltonského plánu a respektujícího přístupu k dítěti. Vše výše jmenované prostupuje všemi oblastmi učiva dle RVP, a vytváří tak rámec pro celoživotní učení dětí. Klademe důraz na individuální přístup, každé dítě má svůj plán učiva. Jeho rozsah stanovujeme společně, dítě pak plánem prochází dle svých aktuálních možností a dovedností. Naším cílem je dosáhnout u každého dítěte jeho osobního maxima. Výuka je postavena na principu pedagogického konstruktivismu a heuristického učení. To znamená, že je respektována jedinečná cesta ke vzdělání každého dítěte prostřednictvím „objevení“ vlastních funkčních postupů. Díky nim dochází v dlouhodobém horizontu nejen k hlubší fixaci učiva, ale také k uspokojení významné lidské potřeby učení a seberealizace. V tomto smyslu probouzí další zájem a stává se tak odrazovým můstkem pro zcela specifické učení – učení, které se tak stane přirozenou a nevnucenou životní prioritou dítěte. Škola je tvořena třídami 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2019/2020 otevíráme i 2. Stupeň.

Počet dětí a studentů: 40
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Členění žáků do skupin: V jednotlivých ročnících je po 8 dětech.
Počet tříd nebo výukových skupin: 0
Školní družina: Ranní družina začíná v 7:15 v budově ZŠ Hůrka. Odpolední družina po skončení vyučování do 16:00. Družina pobývá v budově Hůrky, ale téměř vždy odchází ven.
Aktuálnost informací: 2019-03-26