Podrobnosti o škole Škola Na Radosti, soukromá


Typ: Soukromá
Základní škola s oběma stupni
Web: https://www.skolanaradosti.cz
Adresa: Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou

Profil: Nasloucháme dětem a respektujeme, že každé je jiné. Pracujeme podle jejich momentálních možností a potřeb, s širokou nabídkou pomůcek a metod. Pomáháme objevovat a rozvíjet nadání, poskytujeme prostor, kde je bezpečné dělat chyby a kde je možné potkat spoustu výzev pro osobní růst. Když se děti učí s chutí a nadšením, tak jim to jde velmi lehce. Proto je necháváme tvořit, umožňujeme jim příležitosti, při nichž mohou jednat spontánně, mohou bádat, být zaujaty, dělat věci, které jim dávají smysl. Směřujeme je k tomu, aby se pro ně vzdělávání stalo jejich vlastní zodpovědností, aby se učily svobodně a radostně. Za ten nejdůležitější cíl vzdělání považujeme obstát v reálném životě. Žít šťastný a naplněný život, umět si poradit v různých situacích, vytvořit si svůj vlastní názor a umět si ho uhájit. Vědět, co je pro mě dobré, kde jsou moje silné stránky a v čem vynikám, co je možné zlepšit, na čem pracovat. Vědět, kým jsem, čím mohu ostatním prospět. Děti se neučí o jednotlivých věcech izolovaně, ale poznávají, jak mezi sebou fungují a souvisí navzájem. Tak, jak je tomu ve skutečném životě. Učitel je u nás partnerem, který doprovází procesem učení. Neznámkuje, pomáhá dětem, aby se naučily hodnotit samy sebe, uměly nacházet a formulovat chyby, nalézaly řešení. Zároveň klademe důraz na zdravé vztahy mezi všemi dospělými i dětmi založené na respektu a úctě. Chceme dětem dopřát dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.

Pedagogická orientace: montessori!svobodná
Počet dětí a studentů: 45 / 100
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 33 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 12 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: 2500 Kč/měsíc
Poznámka ke školnému: Školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).
Členění žáků do skupin: Žáci jsou rozděleni do skupin podle věku (tzv. trojročí). Spolu se učí žáci 1.- 3. třídy a dále pak žáci 4. - 7. třídy.
Počet tříd nebo výukových skupin: 2
Školní družina: Před začátkem vyučování i po něm funguje školní družina. Měsíční platba za družinu je 500 korun za žáka.
Založena v roce: 2016
Škola hledá nebo poptává: pedagog pro 1.st.ZŠ, pedagog pro 2.st. - kvalifikace pro vzděl.oblast Člověk a společnost nebo Člověk a příroda
Aktuálnost informací: 2019-03-26