Podrobnosti o škole Gymnázium Přírodní škola, o. p. s.


Typ: Soukromá
Web: http://www.prirodniskola.cz/
Adresa: Letohradská 370/1 170 00 Praha 7 - Holešovice

Profil: Přírodní škola byla založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Naší hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu, místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Důraz klademe na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu. Konkrétně lze charakterizovat systém Přírodní školy následujícími hlavními prvky: • Malý, vzájemně provázaný kolektiv školy, přátelská atmosféra. Maximální celková kapacita školy je kolem 90 studentů. • Studijní výjezdy, časté společné pobyty celého školního kolektivu mimo Prahu (6–8 týdnů ze školního roku). • Maximální zapojení studentů do organizace a života školy (samospráva, lektorské praxe, systém patronů mladších studentů). Možnost volby v rámci jednotlivých činností a programů i podílu na rozhodování o věcech celku pro každého člena komunity. Pokud vás zajímá jak funguje studentská rada, můžete se podívat zde. • Specifický systém zkoušení a hodnocení (systém dílčích zkoušek, tzv. podmínek a zápočtů) vedoucí k tomu, že student si sám do značné míry stanovuje konkrétní cestu dosažení výchovně-vzdělávacích cílů a stává se aktivním činitelem svého vlastního formování. • Komplexní dlouhodobé výzkumné a tvůrčí projekty vázané na malé věkově smíšené skupiny vyžadující maximální podíl práce dětí v rámci samostatně zvoleného tématu (expedice, umělecké projekty). • Společné cíle školního kolektivu, v rámci jejichž dosahování je důležitý podíl dětí, učitelů i spolupracovníků. Důraz na cíle, které jsou užitečné obecně a přesahují omezené zaměření na školu jako takovou – spolupráce s dětským domovem, kurzy a workshopy vedené studenty a učiteli pro děti mimo školu, výzkumné a další aktivity v regionech, organizace různých setkání, kulturních akcí, ediční a publikační činnost atd. Hodnoty, na kterých stojí naše škola • týmový duch • učení jako osobní rozvoj • překonávání sebe sama • samostatnost a zodpovědnost • aktivní pomoc ostatním • osobní příklad • empatie a úcta k druhým • poctivost a opravdovost • praktičnost • smysluplnost a přesah • souznění s přírodou Mise – proč naše škola existuje? Škola v našem pojetí je všestrannou přípravou i plnohodnotným životem. Do všeho, co ve škole děláme, maximální měrou zapojujeme děti. Jak se snažíme misi naplnit: • výchova a vzdělávání probíhají prostřednictvím společných činností a osobního příkladu - děti se nejvíce učí a vychovávají navzájem od sebe v přirozených (tj. věkově smíšených) skupinách • společné vytváříme pravidla a snažíme se o jejich důsledné dodržování (řád všedního dne) • děti by měly cítit, že jsou přijímány, že se jim osobně věnujeme a máme je rádi • máme promyšlený systém studentské samosprávy, která se významně podílí na rozvoji, • organizaci a hodnocení naší školy vše co děláme, by mělo být smysluplné a užitečné i pro naše okolí mezioborové vzdělávání » Přírodní škola byla v roce 2012 zařazena mezi nejinovativnější školy zemí OECD (jako jediné gymnázium v ČR). » Naše škola získala ocenění Český Goodwill 2018 v kategorii Partner, které vyzdvihuje podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně a jsou spolehlivým a váženým partnerem. » Od roku 2018 jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Více o škole najdete na www.prirodniskola.cz/o-skole/kdo-jsme nebo v knize Výchova jako dobrodružství (2017) a Přírodní škola, cesta jako cíl (2011).

Počet dětí a studentů: 90 / 100
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 90 / 0
Školné: Školné pro nově nastupující studenty od školního roku 2019/2020 je 42 000 Kč za rok studia + platby za výjezdy (kolem 18 000 - 20 000 Kč za rok).
Počet tříd nebo výukových skupin: 4
Založena v roce: 1993
Škola hledá nebo poptává: Novou primu neotevíráme každý rok (jsme osmileté gymnázium, ale máme 4 třídy). Podrobnosti: www.prirodniskola.cz/studium/zajemci-o-studium
Další poznámky: Všechny akce pro veřejnost, které pořádáme najdete v tomto pravidelně aktualizovaném google kalendáři: http://bit.ly/kalendarPS
Aktuálnost informací: 2019-05-13