Podrobnosti o škole Základní waldorfská škola Dobromysl


Typ: Soukromá
Základní škola s oběma stupni
Web: http://www.skoladobromysl.cz/
Adresa: Husova 1126/43. 301 00 Plzeň

Profil: Jsme obecně prospěšná společnost, která byla založena občanským sdružením WALDORF PLZEŇ a deseti osobami – rodiči a učiteli, kteří zastávají názor, že děti je možné vychovávat i jinak než je běžné na klasických školách. Chceme budovat školu, kde osobnostně zralí učitelé vychovávají děti s úctou, s láskou, s vědomím jejich potřeb v jednotlivých okamžicích jejich vývoje. Chceme školu, kde vychovatelé respektují vnitřní svobodu a lidskou individualitu žáků. Chceme školu, kde za pomoci jasně daných pravidel a pevných hranic tvoříme bezpečný a svobodný prostor pro dospělé i děti. Naším cílem je proto provozovat v Plzni plnohodnotnou základní školu a časem zřídit i střední školu, která bude splňovat tyto požadavky. Základním principem, o který se při tom opíráme, je waldorfská pedagogika.

Pedagogická orientace: waldorf
Počet dětí a studentů: 160 / 270
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 100 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 60 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: minimální roční školné 13 000 Kč (šk.rok 2019/20)
Poznámka ke školnému: V naší škole se platí školné, které je stanovováno dohodou mezi školou a rodiči a jeho minimální výše je držena na nezbytně nutném minimu, které existence školy dovolí.
Počet tříd nebo výukových skupin: 9
Školní družina: 90
Založena v roce: 2014
Škola hledá nebo poptává: třídní učitele, učitele jazyků, asistenta, vychovatele ŠD
Aktuálnost informací: 2019-05-22