Podrobnosti o škole ZŠ JEDNA RADOST


Typ: Soukromá
Web: http://skolajednaradost.cz/
Adresa: Na Hrázi 742/64, 290 35 Poděbrady III

Profil: Opíráme se o tyto pilíře vzdělávání: DEMOKRATICKÝ MODEL VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ UČENÍ, OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ, PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ, PRODPORA ŽÁKŮ S POTŘEBOU PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ. Se školou Jedna radost jsme zapojení v síti mnoha projektů a partnerských sítích jako Respektovat a být respektován, Zapojená škola (Institu pro inovativní vzdělávání), Úspěch pro každého žáka, Škola pro demokracii a Inkluzivní škola. Chceme učit smysluplně a v souvislostech. Učivo jednotlivých oborů a předmětů se tematicky prolíná.

Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: Roční školné je průměrně 22 800 Kč/rok.
Počet tříd nebo výukových skupin: 0
Školní družina: Ve škole funguje školní družina a školní klub pro žáky 1.-5. třída. Klub navazuje na školní družinu. Je otevřen od pondělí do pátku od 14,30 do 18,00 hod.
Založena v roce: 2015
Aktuálnost informací: 2019-03-29